Regulamin reklamycyjny

regulamin dotyczy tylko sprzedaży towaru przez firmę IMA-DEKOR s.r.o., ważny jest w wszystkich objektach handlowych przedsiębiorstwa.

Punkt 1

Przepisy wstępne

1) Prawa kupującego wynikające z powodu niewłaściwego wykonania (później jako “reklamacje“) muszą być zawsze wykorzystane w zgodzie z tym regulaminem reklamacyjnym. Kwestie które nie reguluje ten regulamin reklamacyjny kierują się prawem Republiki Czeskiej. Sprzedający w właściwy sposób zapozna kupującego z tym regulaminem reklamacyjnym i na żądanie kupującego udostępni mu go w formie tekstowej. Ten regulamin reklamacyjny jest w zgodzie z prawem nr. 89/2012 Dz. U. kodeksu cywilnego i prawem nr. 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta w brzmieniu ważnym dnia 1.1.2014.

2) Sprzedawca nie odpowiada za wady w tych przypadkach:

 • a) jeżeli jest wada rzeczy już podczas dokonywania zakupu, kupujący jest o niej poinformowany i dostał rabat z ceny zakupu,
 • b) jeżeli chodzi o rzecz używaną i wada wynika z używania rzeczy lub jej zużycia, które miała już podczas zakupu,
 • c) wada powstała w wyniku zniszczenia w wyniku użytkowania rzeczy, lub wynika to z typu rzeczy (np. koniec okresu trwanliwości),
 • d) powstała z winy kupującego w wyniku niewłaściwej obsługi rzeczy, magazynowaniem, niewłaściwym serwisem, niewłaściwą manipulacją przez kupującego lub uszkodzeniem mechanicznym,
 • e) wada powstała w wyniku zdarzeń zewnętrznych niezależnych od sprzedającego

Punkt 2

Zgłoszenia wad

1) Kupujący ma prawo zgłosić wadę u sprzedającego w jakiejkolwiek jego placówce handlowej, w której można z względu na sortyment, reklamować towar, lub jeżeli wynika to z typu rzeczy tj. możliwa reklamacja za pomocą e-mailu. Sprzedający gwarantuje że w godzinach otwarcia placówki handlowej będzie przytomna osoba załatwiająca reklamacje, osoba ta ma pełnomocnictwo do załatwiania reklamacji, jej nazwisko jest na paragonie lub liście gwarancyjnym, jeżeli ta jest osoba w placówce sprzedaży lub w placówce do której ma bliżej kupujący.

2) Kupujący musí udowodnić że ma prawo do reklamcji, powinien udokumentować datę zakupu towaru, za pomocą dokumentu sprzedaży, potwierdzeniu o obowiązkach sprzedającego w wyniku istniejących wad za pomocą listu gwarancyjnego, lub innym wiarygodnym sposobem.

3) Kupujący nie ma prawo do wykorzystania prawa reklamacyjnego na wady które, powstały w przeszłości, i w związku z nimi był kupującemu udzielony rabat z ceny kupna.

Punkt 3

Okres gwarancyjny

1) Kupujący ma prawo do reklamacji od dnia otrzymania towaru. Po upłynięciu terminu gwarancji nie można wykorzystać prawa do reklamacji, jeżeli obie strony nie umówią się w inny sposób lub sprzedający lub producent nie zaoferuje specjalną gwarancję za jakość ponad jego obowiązki określone prawem.

2) Kupujący musí reklamować towar w chwili gdy zauważy że towar ma wadę. Sprzedający nie odpowiada za wielkość uszkodzenia jeżeli kupujący używa rzecz z wadą pomimo że o niej wie. Kupujący jest świadomy tego, że w przypadku wymiany towaru, gwarancja nie liczy się od nowa. Okres reklamacyjny na towar kończy się wraz z jego wymianą za nowy towar.

3) Okres gwarancyjny nie jest określony trwanliwością towaru, ta jest różna i zależy od właściwości produktu, jego serwisu, działania i intensywności używania lub umowy między kupującym i sprzedającym.

Punkt 4

Załatwienia reklamacji

1) Sprzedający powinien zdecydować od razu o stanie reklamacji, w skomplikowanych przypadkach do 14 dni. Do tego okresu nie zalicza się okres potrzebny do rzetelnej oceny eksperta. Sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia w którym sprzedający poda datę i miejsce reklamacji, charakterystykę wady, wymagany sposób załatwienia reklamcji według życzenia kupującego i sposób w jaki kupujący będzie informowany o załatwieniu reklamacji.

2) Reklamacja łącznie z usunięciem wady musí być usunięcia bez zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia wykorzystania prawa do reklamcji, jeżeli sprzedający nie umówi się z kupującym na dłuższym okresie. Zbyteczne przedłużanie podanego okresu uważa się za naruszenie umowy.

3) Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia sposobu załatwienia reklamacji i okresu jej trwania. Kupujący nie ma prawo, bez zgody sprzedającego, do zmiany sposobu reklamacji, z wyjątkiem sytuacji gdy wybrany sposób załatwienia reklamacji okazał się jako nierzeczywisty z powodów technicznych lub czasowych.

4) Kupujący, jest zobowiązany do przyjęcia reklamowanego towaru w ciągu 30 dni od dnia gdy reklamacja miała zostać załatwiona. Po tym okresie sprzedający może naliczać kupującemu opłaty magazynowe lub może towar sprzedać. O takiej możliwości sprzedający musí wcześniej informować kupującego i zaoferować mu dostatecznie długi okres czas do przyjęcia towaru.

Punkt 5

Jakość przy odbiorze towaru

1) Sprzedający twierdzi że, towar który sprzedaje kupującemu jest w zgodzie z kodeksem cywilnym, to znaczy:

 • a) towar ma właściwości, na których się umówili sprzedający z kupującym, jeżeli nie ma takiej umowy, ma towar takie właściwości które opisał sprzedający lub producent, lub te które kupujący oczekiwał na podstawie reklamy przez nich wykonanej,
 • b) towar jest przeznaczony do celu w jakim go sprzedający prezentuje lub w jakim się normalnie używa,
 • c) towar jest rzeczą w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze i
 • d) towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych
  • 2) W przypadku, gdy towar przy odbiorze przez kupującego nie odpowiada podanym powyżej wymaganiom ma kupujący prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad, jeżeli jest to możliwe w związku z rodzajem towaru.

   3) Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy kupna i nie wykorzystawa prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad może uzyskać rabat z ceny kupna. Kupujący ma prawo do rabatu i w sytuacji gdy sprzedający nie może dostarczyć kupującemu towar bez wad, ale i w przypadku gdy sprzedawca nie jest w stanie naprawić towar w określonym czysie lub naprawa spowoduje konsumentowi poważne kłopoty.

   Punkt 6

   Koszty reklamacji i rozwiązywanie sporów

   1) Jeżeli reklamacja jest uznana za uzasadnioną, to kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z wykorzystaniem swojego prawa.

   2) W przypadku, gdy sprzedający odrzuci reklamację kupującego jako nieuzasadnioną, może kupujący po poradzie z sprzedającym zwrócić się do eksperta prawnego w dziedzinie i poprosić o wykonanie niezależnego profesjonalnego rozpoznania wady.

   3) Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między sprzedającym i kupującym, może kupujący zwrócić się do istniejących systemów pozasądowego załatwiania sporów konsumenckich, ewentualnie do sądu. ) Sprzedający powinien zdecydować od razu o stanie reklamacji, w skomplikowanych przypadkach do 14 dni. Do tego okresu nie zalicza się okres potrzebny do rzetelnej oceny eksperta. Sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia w którym sprzedający poda datę i miejsce reklamacji, charakterystykę wady, wymagany sposób załatwienia reklamcji według życzenia kupującego i sposób w jaki kupujący będzie informowany o załatwieniu reklamacji.

   2) Reklamacja łącznie z usunięciem wady musí być usunięcia bez zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia wykorzystania prawa do reklamcji, jeżeli sprzedający nie umówi się z kupującym na dłuższym okresie. Zbyteczne przedłużanie podanego okresu uważa się za naruszenie umowy.

   3) Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia sposobu załatwienia reklamacji i okresu jej trwania. Kupujący nie ma prawo, bez zgody sprzedającego, do zmiany sposobu reklamacji, z wyjątkiem sytuacji gdy wybrany sposób załatwienia reklamacji okazał się jako nierzeczywisty z powodów technicznych lub czasowych.

   4) Kupujący, jest zobowiązany do przyjęcia reklamowanego towaru w ciągu 30 dni od dnia gdy reklamacja miała zostać załatwiona. Po tym okresie sprzedający może naliczać kupującemu opłaty magazynowe lub może towar sprzedać. O takiej możliwości sprzedający musí wcześniej informować kupującego i zaoferować mu dostatecznie długi okres czas do przyjęcia towaru.

   Punkt 7

   Umowna gwarancja jakości

   1) Jeżeli sprzedający zaoferował kupującemu gwarancję która przekracza okres gwarancyjny określony prawem, jej wykorzystanie kieruje się tym regulaminem, jeżeli w potwierdzeniu o obowiązkach sprzedającego z powodu wadnego towaru (list gwarancyjny) lub w umowie kupna nie jest napisane inaczej.

   Procedura zwrotu towaru

   Towar możecie zwrócić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru (dotyczy tylko konsumentów). Wystarczy gdy go w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach wyślecie z powrotem wraz z informacją, że zgodnie z § 1829 odstępujecie od umowy kupna nr. (numer waszej faktury). Przed odesłaniem towaru należy wysłać pisemnie reklamacje na info@ima-dekor.com. Zapłaconą kwotę zwrócimy wam na rachunek bankowy, dlatego prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wam wyślemy zapłaconą kwotę. Kompletny towar wysyłajcie w opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie na adres:

   Wymagane dane do załatwienia reklamacji
   • Numer faktury która była użyta do zapłaty za towar.
   • Powód do reklamcji (opis wady towaru itd.).
   • Fotografie uszkodzonego towaru i paczki w jakiej był doręczony.
   • Kompletnie reklamowany towar (nie tylko jego uszkodzoną część) wysłać w opakowaniu broniącym jego uszkodzeniu na adres:

   Do reklamacji nam też napiszcie jakie rozwiązanie jest dla was najlepsze. Możecie wybrać z trzech możliwości: Zwrot pieniędzy (w takim przypadku załączcie numer rachunku bankowego), Wymiana towaru (nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować wymianę, ale zrobimy wszystko abyśmy załatwili produkt w 100% stanie), Rabat (w przypadku gdy uszkodzony lub niefunkcjonalny towar sobie zostawicie, zaoferujemy wam rabat). Informacje o reklamcji przekażemy kupującemu jak najszybciej, najpóźniej do 3 dni od jej fizycznego otrzymania. O wyniku reklamacji będziemy informować telefonicznie lub e-mailem. Reklamację nie można podawać telefonicznie! Towar, który będzie wysłany do nas bez wyświetlenia, będziemy odsyłać z powrotem. Regulamin reklamacyjny obowiązuje od 29 kwietnia 2016.

Proszę czekać...

Produkt "{{var product.name}}", byl vložen do košíku.Kontynuować zakupy Wyświetl koszyk & sprawdzić

Produkt "{{var product.name}}", byl odebrán z košíku.Kontynuować zakupy
Wyświetl koszyk & sprawdzić